lineThe Novel

http://pierre-marteau.com/novels.htmlline

Aretin,
Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen (Leyden: Pieter Koelaart [1680?]).

Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen [...]. In't Italiaens beschreven door Aretin (Leyden: Pieter Koelaart [1680?]).

HET LEVEN| EN| d'Arglistige Treken| der| COURTISANEN| TE| ROMEN.| Zynde| Een t'Samen-spraeck tusschen| LAS en LÀMIA, twee ge-|rieffelijcke en welbekende| Dames aldaer.| In't Italiaens beschreven| Door| ARETIN.| [vignette]| Te Leyden,| By PIETER KOELAART.

Description

Shelf-markslink