lineThe Novel

http://pierre-marteau.com/novels.htmlline

Het wonderlijk Leeven en de dappere Oorlogs-daaden, van de Kloekmoedige Land- en Zeeheldin (Amsterdam: Weduwe van Gysbert de Groot, 1694).

Het wonderlijk Leeven en de dappere Oorlogs-daaden, van de Kloekmoedige Land- en Zeeheldin. Waarachtige Geschiedenis. 't Amsterdam, Bij de weduwe van Gysbert de Groot, op de nieuwendyk, tusschen de twee haarlemmersluisen, in de groote Bybel, 1694.

Description

2 pts

Shelf-markslink

{23: M: Lp 83}

Bibliographical Reference

Bircher?

History of Publication

Cf. Het wonderlijk Leven en de dappere Oorlogsdaaden van de Kloeksnoedige Land- en Zee-Heldin (Amsterdam: Klaasz, 1682).link