lineThe Novel

http://pierre-marteau.com/novels.htmlline

Het leven en bedryf van de hedendaagse Haagse en Amsterdamse zalet-juffers (Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1696).
line by Inger Leemans

Het leven en bedryf van de hedendaagse Haagse en Amsterdamse zalet-juffers. Vertonende, in veelderhande geschiedenissen, vreemde voorvallen en aanmerkelijke zaken, haar geveinsden handel, listig beleid, aardige volvoeringen; snoode besigheden, ondoorgrondelijke gedagten, bedriegelijke aanleidingen, valsche vertooningen, en verfoeyelijke doortrapte bedryven. Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1696.

Description

The copy {KB: 32 A 20} (cf. Buisman 1341, Gieles/Plak 158) has handwritten correction in the imprint emanding 1699 for 1696.

Shelf-markslink

{KB: 588 K 43} {19: P.germ 1638} {KB: 32 A 20}

Bibliographical Reference

Gieles/Plak 155, Buisman 1340, Scheepers I 428, STCA 1696.4.

History of Publication
  a this editionHet leven en bedryf van de hedendaagse Haagse en Amsterdamse zalet-juffers (Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1696).
  b Het leven en bedryf van de hedendaagsche Haagsche en Amsterdamsche zalet-juffers. vertoonende, in veelderhande geschiedenissen, vreemde voorvallen en aanmerkelijke zaken, haar geveinsden handel, listig beleid, aardige volvoeringen; snoode bezigheden, ondoorgrondelijke gedagten, bedriegelijke aanleidingen, valsche vertooningen, en verfoeyelijke doortrapte bedrijven. Tweede druk (Amsterdam: Timotheus ten Hoorn, 1696).
  c Het leeven en bedryf van de hedendaagsche Haagsche en Amsterdamsche zalet-juffers. Vertoonende, in veelderhande geschiedenissen, vreemde voorvallen en aanmerkelijke zaken, haar geveinsden handel, listig beleid, aardige volvoeringen; snode bezigheden, ondoorgrondelijke gedagten, bedriegelijke aanleidingen, valsche vertooningen, en verfoeyelijke doortrapte bedrijven (Amsterdam: Timotheus ten Hoorn, 1696).