Nl-1692-0003

From Marteau

Het leven en bedryf van de hedendaagsche Haagsche en Amsterdamsche zalet-juffers. vertoonende, in veelderhande geschiedenissen, vreemde voorvallen en aanmerkelijke zaken, haar geveinsden handel, listig beleid, aardige volvoeringen; snoode bezigheden, ondoorgrondelijke gedagten, bedriegelijke aanleidingen, valsche vertooningen, en verfoeyelijke doortrapte bedrijven. Tweede druk. Amsterdam: Timotheus ten Hoorn, 1696.

Shelf-marks

Bibliographical Reference

Gieles/Plak 156, Buisman 1339, STCA 1696.3.

History of Publication

Cf. Nl-1696-0001 Het leven en bedryf van de hedendaagse Haagse en Amsterdamse zalet-juffers (Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1696).
The Novel in Europe, 1650-1749