lineThe Novel

http://pierre-marteau.com/novels.htmlline


De Haagsche lichtmis (1679).
line by Inger Leemans

Shelf-markslink

Lost

Bibliographical Reference

History of Publication

Cf. Het kind van weelde, of de Haagsche lichtmis. Waar in de voornaamste bedriegeryen, die hedendaags in de waereld in swang gaan, na het leven vertoont worden. Tweede druk (Den Haag: Lambert Paulusz. Bol, 1679).link