Nl-1684-0003

From Marteau

T'Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygeloovigheden, en in 't algemeen alles 'tgeen by dese juffers in ghebruick is. Amsterdam: Elias Iogchemse van Rijn in de drie gekroonde muzikanten, 1684.

Contents

Publisher

Jan Bouman.

Shelf-marks

UBA: OK 66-16
Bayerische Staatsbibliothek, München: Rem IV 208

Bibliographical Reference

Gieles/Plak 4, Buisman 892? (Mentions Timotheus ten Hoorn as publisher and notes "tweede druk"), STCA 1684.1? Corrected according to Buisman.

History of Publication

Cf. Nl-1681-0002 T'Amsterdamsch hoerdom (Amsterdam: Elias Jogchemse van Rijn, 1681).
The Novel in Europe, 1650-1749